Poczuj z nami Chemię do Nauki!

 biuro@smartlab.edu.pl
500 725 752

smart_PROJEKTY


Poza tym, że lubimy się dzielić się wiedzą, drzemią w nas dusze prawdziwych badawczy. Z chęcią pomożemy w stworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych

Co robimy:

1. Dzielimy się własnymi wynikami badań prowadzonych przez nas w obszarze edukacji i nauki
2. Tworzymy programy edukacyjne. Mamy wizję tego, co należy zrobić, aby tworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy.
3. Pomagamy pisać projekty edukacyjne, edukacyjno-badawcze, naukowo-badawcze (na wszystkich szczeblach)
4. Prowadzimy warsztaty, pokazy, organizujemy pikniki i imprezy (i nie tylko).
    Posiadamy ogromne zaplecze i doświadczenie.
5. Zawsze pracujemy z pasją!
6. Jesteśmy rzetelni, pracowici i uczciwi.

Nasze projekty

EDUAR - współfinansowany przez NCBiR
wspólnie z CTAdventure, Uniwersytetem Warszawskim
i Fundacją MOST badaliśmy zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w edukacji chemicznej.